Ανακοινώσεις

 02 Feb 2024 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Ζ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 15 Jan 2024 Ανακοίνωση ορθή επανάληψη πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Ζ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 10 Jan 2024 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Ζ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 507096
 28 Nov 2023 Διευκρινίσεις και συχνά θέματα ερωτήσεων σχετικά με την Υποβολή αιτήσεων και Δικαιολογητικών
 30 Oct 2023 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 21 Sep 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 27 Jun 2023 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Ε΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 27 Jun 2023 Ανακοίνωση Πρόσκλησης ΣΤ΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
 08 Jun 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Ε΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 10 May 2023 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Δ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 26 Apr 2023 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ε΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
 20 Mar 2023 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Δ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 507096
 24 Jan 2023 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δ΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
 03 Jan 2023 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 30 Nov 2022 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 11 Oct 2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Γ΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
 28 Sep 2022 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 22 Jul 2022 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 16 Jun 2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Β΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
 23 May 2022 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 28 Apr 2022 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967
 01 Apr 2022 Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων
 02 Mar 2022 Έναρξη επιδοτούμενου προγράμματος συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων
 02 Mar 2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων