Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων

 

Στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

03/03/2022 και ώρα 00:00:01.

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

04/04/2022 και ώρα 23:59:00.

Μπορείτε εδώ να δείτε ολόκληρο το κείμενο της:

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε και στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.