Ανακοίνωση Πρόσκλησης Β΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων

 

Στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης Β΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Έναρξη Β΄ κύκλου Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

20/06/2022 και ώρα 00:00:01.

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

15/07/2022 και ώρα 23:59:00

Μπορείτε εδώ να δείτε ολόκληρο το κείμενο της:

Πρόσκληση Β΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Δεδομένου ότι στον Α’ κύκλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» επιλέχθηκαν μόνο 84 υποψήφιοι ως επιτυχόντες κατά την διαδικασία επιλογής ωφελούμενων, ο Β΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων αφορά την επιλογή 166 ωφελούμενων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου θα δοθεί η δυνατότητα στους απορριφθέντες από την Α΄ Πρόσκληση να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε και στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.