Ανακοίνωση Πρόσκλησης ΣΤ΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων

Στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης ΣΤ΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Δεδομένου ότι στον Α’, Β, Γ, Δ΄ και Ε΄ κύκλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν μόνο 164 υποψήφιοι ως επιτυχόντες  κατά την διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα αποχώρησαν 17 ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες των προηγούμενων κύκλων, ενεργοποιείται  ο ΣΤ΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων που αφορά την επιλογή τουλάχιστον 103 ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων.

Έναρξη ΣΤ΄ κύκλου Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

28/06/2023  και ώρα 00:00:01.

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

08/08/2023 και ώρα 23:59:00

Μπορείτε εδώ να δείτε ολόκληρο το κείμενο της:

Πρόσκλησης ΣΤ΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο του ΣΤ΄ κύκλου θα δοθεί η δυνατότητα για όσους παραμένουν απορριφθέντες από τους προηγούμενους κύκλους να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν την αίτηση τους μέσω της αναζήτησης αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε και στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.