Ανακοίνωση Πρόσκλησης Γ΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων

 

Στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης Γ΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Δεδομένου ότι στον Α’ και Β κύκλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν μόνο 99 υποψήφιοι ως επιτυχόντες  κατά την διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα έχουν αποχωρήσει μέχρι την παρούσα φάση 10 ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες του Α΄ κύκλου, ενεργοποιείται   ο Γ΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων που αφορά την επιλογή τουλάχιστον 161 ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων.

Έναρξη Γ΄ κύκλου Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:
12/10/2022  και ώρα 00:00:01.


Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:
20/11/2022 και ώρα 23:59:00

 Μπορείτε εδώ να δείτε ολόκληρο το κείμενο της:

Πρόσκλησης Γ΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο του Γ΄ κύκλου θα δοθεί η δυνατότητα για όσους παραμένουν απορριφθέντες από την Α΄ Πρόσκληση και την Β΄ Πρόσκληση να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν την αίτηση τους μέσω της αναζήτησης αίτησης

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε και στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.